ماشین رأی گیری مبتنی بر RFID

ما می دانیم در دفاتر، مراکز خرید و در بسیاری از نقاط دیگر، تنها افرادی اجازه ورود دارند که کارت خاصی همراه داشته باشند. این سیستم ها از سیستم ارتباطی RFID استفاده می کنند. RFID در مراکز خرید برای جلوگیری از سرقت استفاده می شود، زیرا محصولات با تراشه RFID…

دماسنج دیجیتال با استفاده از آردوینو و سنسور دمای LM35

از خیلی قبل ها پیش از دماسنج ها برای اندازه گیری دما استفاده می شد. در این پروژه ما دماسنج دیجیتالی مبتنی بر آردوینو را برای نمایش دمای محیط و تغییرات دما بر LCD در زمان حقیقی ساخته ایم. این مدار می تواند در خانه ها، دفاتر، صنایع و غیره…

کنترل سرعت موتور DC با استفاده از آردوینو و پتانسیومتر

کنترل سرعت موتور DC با استفاده از آردوینو و پتانسیومتر موتور DC، موتور مورد استفاده در پروژه های رباتیک و الکترونیک است. برای کنترل سرعت موتور DC ما روش های مختلفی داریم اما در این پروژه ما کنترل سرعت موتو DC با استفاده از PWM است. در این پروژه ما…

مدار چراغ پلیس

  چراغ پلیس با استفاده از آی سی تایمر ۵۵۵ در این پروژه ما قصد داریم یک مدار طراحی کنیم تا چراغ چشمک زن شبیه به یک ماشین پلیس بسازیم. این مدار چراغ پلیس به وسیله آی سی تایمر ۵۵۵ و با ده آی سی شمارنده طراحی شده است….

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵ این یک مدار سرگرم کننده مبتنی بر آی سی تایمر  ۵۵۵ است که صدای ساعت با صدای بلند ایجاد می کند. این مدار کاملا ساده طراحی شده که با استفاده از آی سی ۵۵۵ در حالت ناپایدار می باشد.   قطعات…