پروژه های الکترونیک

ماشین رأی گیری مبتنی بر RFID

ما می دانیم در دفاتر، مراکز خرید و در بسیاری از نقاط دیگر، تنها افرادی…

دماسنج دیجیتال با استفاده از آردوینو و سنسور دمای LM35

از خیلی قبل ها پیش از دماسنج ها برای اندازه گیری دما استفاده می شد….

کنترل سرعت موتور DC با استفاده از آردوینو و پتانسیومتر

کنترل سرعت موتور DC با استفاده از آردوینو و پتانسیومتر موتور DC، موتور مورد استفاده…

مدار چراغ پلیس

  چراغ پلیس با استفاده از آی سی تایمر ۵۵۵ در این پروژه ما…

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵ این یک مدار سرگرم…